ขั้นตอนการ “ระบุปัญหา” ใน กิจกรรมสะเต็ม

 • เริ่มต้น  
  1.1 ครู นำเสนอสถานการณ์ ด้วยวิดีทัศน์ การบรรยาย เล่าเรื่อง ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าววิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมองเห็นปัญหาในภาพรวม

   (เป็นสถานการณ์ ที่มีอุปสรรค หรือ ความขัดข้อง ทำให้ไม่เป็นไปด้วยความราบรื่น หรือทำให้ไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ )

  1.ขั้นระบุปัญหา

  1.2 นักเรียน เขียนบรรยายสถานการณ์

  เป็นความเรียง 4 – 5 บรรทัด

  1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายอุปสรรค หรือ การไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการเพื่อ ระบุปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้โดยใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  1.4 ครูและนักเรียนอภิปราย เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหา เป็นการรับรู้โดยใส่ใจ และกระตือรือล้นที่จะแก้ปัญหา 
  1.5 นักเรียนวิเคราะห์ หรือ ทำความเข้าใจปัญหา และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนว 4W + 1H + 1C  
  1.6 นักเรียนระดมความคิด  – กำหนด “ เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหา”   

                                    – สำรวจและระบุ  “ความต้องการ เกี่ยวกับคุณลักษณะของเป้าหมาย”                
       
                              –สำรวจและระบุ “เกณฑ์ หรือ เงื่อนไข ของบริบท ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *