ลักษณะของ “กิจกรรมสะเต็ม”…ที่ดี

ลักษณะของ “กิจกรรมสะเต็ม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ดี

 

 1.  มีการยก “สถานการณ์ในชีวิตจริง” ที่สะท้อนอุปสรรค/ความไม่ราบรื่น ซึ่งเป็นสถานการณ์ใกล้ตัวของนักเรียนหรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน
 2. นักเรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์ และ “ระบุปัญหา” ที่แฝงในสถานการณ์นั้นได้
 3. “ปัญหาที่แฝงอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตจริง”  ต้องใช้ “พื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว” ในการแก้ปัญหา
 4. กิจกรรมในการแก้ปัญหาต้องเป็นการ “ผสมผสาน” ระหว่าง ทักษะการแก้ปัญหา(Problemving solving skills) กับ กระบวนการทางวิศวกรรม(Engineering process)
 5. ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
 6. เป็นการเรียนแบบร่วมมือกันของนักเรียน ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
 7. มีรายงานของนักเรียน ที่แสดงรายละเอียดของ
  7.1 สถานการณ์ในชีวิตจริง
  7.2 ปัญหาที่แฝงในสถานการณ์
  7.3 เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหา
  7.4 ความต้องการของผู้ได้ประโยชน์  
  7.5 เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นบริบทของปัญหา
  7.6 “ร่าง” แบบแนวคิด อย่างน้อย 2 แบบ และเหตุผลในการเลือก “แบบ”ที่ดีที่สุด
  7.7 รายละเอียดของ “แบบ” ที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา
  7.8 แผนปฏิบัติ
  7.9 อุปสรรคระหว่างการปฏิบัติและการแก้ไข
  7.10 การประเมินผลงานระหว่างปฏิบัติและการปรับปรุง
  7.11 การประเมินผลงานหลังสิ้นสุดการปฏิบัติ
 8. การประเมินผลงานของนักเรียน เน้น “กระบวนการแก้ปัญหา” มากกว่า “ความสวยงาม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *