ความคิดรวบยอดของ…STEM Activity

ความคิดรวบยอดของ STEM Activity

 

 …..วันนี้ …..ขอเสนอ…แผนภาพ  ที่เป็น “ความคิดรวบยอด”…ของ STEM Activity…….

หลายคน… อาจไม่เห็นสอดคล้อง..

แต่….. ผมยืนยัน… ว่า …นี่..คือ …ใช่ เพราะ…ผมสกัดมาจาก “นิยาม”  ของ STEM Education  แท้ๆ   …….

……..

.นี่คือ “นิยามเดิม”…..ที่เคยปรากฏใน  เวบไซต์ ของ สสวท.(ยุคแรก ๆ ประมาณปี พ.ศ. 2555)

• สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน

……….

และ….นี่คือ “นิยามปัจจุบัน” ที่ปรากฏใน  เวบไซต์ ของ สสวท.(ยุค รมว.พลเอกดาว์พงษ์  ปี พ.ศ. 2558)

• สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

……….

 

ซึ่งจะเห็นว่า…. เป้าหมายของ STEM Ed. คือ  การแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่……..

เป้าหมาย  ไม่ได้ “หยุด” แค่ … การสอนโดยบูรณาการ วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ ….ตามที่ “ใครๆ” เข้าใจกัน

 

…………..”การบูรณาการ” ….ตามความหมายของนิยามข้างต้น   คือ การ “ผสมผสาน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา”………….

…..ดังนั้น …. การสอน เพียงแค่ นำเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการกัน….แล้วสอนนักเรียน …..จึง “ยังไม่ถึงเป้าหมายของ STEM Ed.”  ..

…. แต่เป็นการสอนที่ทำให้  นักเรียน เห็นความสัมพันธ์กันระหว่าง วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ ……เท่านั้น…….

 

การจัดการศึกษาแบบสะเต็ม หรือ STEM Education .ในโรงเรียน…ที่สมบูรณ์   ……ต้องไป  “จบ”   ….ที่ “กิจกรรมสะเต็ม (STEM Activities)”   ครับ.  ……..

 

………..ภาพที่ผมจะเสนอ…ต่อไปนี้ …….

เป็นการบอกว่า….อย่ามอง วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   เทคโนโลยี  และ กระบวนการทางวิศวกรรม  เป็น “ก้อนๆ”….

..แต่ให้…มองแบบ “ผสมผสาน” เพื่อใช้ในการ  แก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือ พัฒนากระบวนการ หรือสร้าง ผลผลิต

 

แผนภาพ “กิจกรรมสะเต็ม( STEM Activity)

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *