ความคิดรวบยอดของ STEM Ed. ในโรงเรียน

 

 

วันนี้   ผมขอเสนอ  “ความคิดรวบยอดของ STEM Education”  ในโรงเรียน

 

 

 

                   ซึ่ง…..อธิบายได้ว่า
        
  1. STEM Ed. หมายความถึง การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับ…..ทุกวิชา

          2. วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์  จะต้องสอนแบบบูรณาการ  โดยยกตัวอย่าง การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

         3. วิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน ต้อง พยามยกตวอย่าง การแก้ปัญหาชีวิตจริงที่ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

        4. การจัดการเรียนการสอนทุกวิชา ใช้ หลักการของ Active learning ซึ่งอาจเป็น Inquiry-based learning หรือ Problem-based learning หรือ Cas -based learning หรือ Project – based learning หรือ อื่นๆ

       5.  จัดให้มีการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative learning) ทุกครั้ง ที่มีโอกาส

       6. ใช้ การคิดระดับสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

      7. มี STEM Activity เป็น “กิจกรรมต่อยอด”

                หรือ กล่าวได้ว่าหาก ไม่มี STEM Activity เป็นกิจกรรม ต่อยอดของการใช้พื้นความรู้ แล้ว …. ไม่ถือว่าเป็น STEM Education …… 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *