การเริ่มต้น ….”กิจกรรมสะเต็ม” ของนักเรียน

ครูจะเริ่มต้นให้นักเรียนทำ “กิจกรรมสะเต็ม” อย่างไร?

        เมื่อครู ได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนเกี่ยวกับ”สะเต็ม”  สิ่งที่ครูควรทำความเข้าใจกับตัวเอง คือ  ไม่ว่าใครจะใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร เช่น  “การสอนแบบสะเต็ม” หรือ “การสอนสะเต็ม” หรือ“สะเต็มศึกษา” หรือ อะไรก็ตาม  อย่าเพิ่งกังวล (เพราะคำเหล่านั้นเป็นศัพท์ทางการศึกษาที่ผู้เขียนจะหาโอกาสมาสื่อสารให้เข้าใจในภายหลัง)
        ครูควรใส่ใจว่า  เมื่อได้รับมอบหมายดังกล่าว ครูจะมีหน้าที่ในการ “บริหารจัดการให้นักเรียนทำกิจกรรมสะเต็มที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียน” และ การทำ“กิจกรรมสะเต็ม” ของนักเรียน มีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและวิธีการทางวิศวกรรม
        ก่อนบริหารจัดการให้นักเรียนทำกิจกรรมสะเต็ม ครูควรทำความเข้าใจกับคำต่อไปนี้
                      
1) ทักษะการแก้ปัญหา(Problem solving skills) 
                       
2) วิธีการทางวิศวกรรม(Engineering process) และ
                       
3) ขั้นตอน 6 ขั้นของการทำกิจกรรมสะเต็ม
        เนื่องจาก “กิจกรรมสะเต็ม” เป็นกิจกรรมแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียน  สิ่งที่ครูกังวล คือ จะนำปัญหาในชีวิตจริงดังกล่าวมาจากไหน อย่างไร  วิธีเบื้องต้นที่ขอแนะนำ 2 วิธี คือ
                 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคน เขียนเล่า “สถานการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เห็นว่ามีความไม่สะดวก หรือมีอุปสรรคขัดขวาง” โดยให้เขียนแบบบรรยายความ หรือ เล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 4 – 5 บรรทัด ซึ่งครูจะนำมาเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการคัดเลือก โดยคัดสถานการณ์การที่ไม่ใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาออกไป
                 
2. ครูศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของนักเรียน เช่น สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  ในโรงเรียน หรือชุมชนที่นักเรียนมีภูมิลำเนา ซึ่งมีความไม่สะดวก หรือมีอุปสรรคขัดขวาง แล้วยกมาเป็นสถานการณ์พูดคุยกับนักเรียน หรือ ทำเป็นวิดีโอคลิป ฉายให้นักเรียนชม  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเขียนบรรยาย “สถานการณ์ที่เห็นว่ามีความไม่สะดวก หรือมีอุปสรรคขัดขวาง” ซึ่งบางครั้งจากสถานการณ์เดียวกัน นักเรียนแต่ละคนจะมีมุมมองปัญหาต่างกัน และครูจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการคัดเลือก โดยคัดสถานการณ์ที่ไม่ใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาออกไป
        

        ตอนต่อไป เป็น…การสร้างความตระหนัก  และ เทคนิคการระบุปัญหา…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *