วิชาการศึกษา ภาคปฏิบัติ

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน, คุณครู, และ ศึกษานิเทศก์
ผมเห็นการพูดถึง “Active Learning” กันมากมาย ทั้งใน เวบไซต์ และ youtube มากกว่า 70% ให้ความหมายว่า ” Active Learning” คือ การให้เด็กได้ “ลงมือทำ”…
ซึ่ง ไม่ถูกต้องตามหลักวิชานะครับ…
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ “นักเรียน Active Learning” ควรทำอย่างไร
ดู…คลิปนี้ เลยครับ

 

และ คลิป ข้างล่างนี้ เป็น คลิป  ”  PLC  ทำอย่างไร…จึงจะได้ผล”  
ดู…เลยครับ…แล้วนำไปประยุกต์…เพื่อพัฒนาตัวท่านเอง

“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”….
ก็เป็นเรื่อง…ที่จะต้องทำความเข้าใจกัน…ให้ชัดเจน…ก่อนที่จะเริ่มใช้จริง ในปี 2565 แต่ ในวงวงของ “ผู้มีอำนาจ” ในการผลักดัน…ก็ยังค่อนข้าง “เงียบ”….
แต่…คุณครู ครับ…
การสอนนักเรียน เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพวกเรา…ไม่ต้องรอให้ใคร มาบอกหรอกครับว่า…ต้องทำอย่างนั้น อย่างนี้…ศึกษาเอง แล้ว หาข้อสรุปที่เป็นตัวของเรา…และ คลิปที่ผมนำเสนอนี้…ก็เป็น แหล่งเรียนรู้…ให้ท่านศึกษา ครับ