ครู…จะเริ่มสอน “กิจกรรมสะเต็ม”…อย่างไร

ครู…จะเริ่มสอน “กิจกรรมสะเต็ม”…อย่างไร


มีคุณครู   สอบถามมาพอสมควร  อยากเห็น “แผนการสอนสะเต็ม”
คุณครูครับ….ไม่มีหรอกครับ  “แผนการสอนสะเต็ม”…ที่เป็นแผนสำเร็จรูป
ซึ่ง..คุณครู..จะแย้งผมทันทีว่า…อ้าว….แล้วที่…ทำกันอยู่ทุกวันนี้ล่ะ….มีทั้งแผน..มีทั้ง “กล่องอุปกรณ์”….นั่น  มันอะไร
ผม…ไม่ก้าวล่วงใครนะครับ…แต่บอกเพียงว่า…นั่นเป็นตัวอย่าง  ให้ครูเรียนรู้  แล้ว  ไปดัดแปลงหรือประยุกต์…ต่อไป
………
สำหรับผม …..ก่อนอื่น  มีคำถามคุณครูก่อนว่า  “คุณครู กำลังสอนชั้นอะไรครับ”
ทำไมต้องถามว่าสอนชั้นอะไร…..คำตอบคือ….มันสำคัญมาก…เพราะ  บางระดับชั้นเช่น ป.1 – ป.4   ผมไม่แน่ใจว่า “นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ เพียงพอที่จะ “แก้ปัญหา  หรือ พัฒนากระบวนการ  หรือ สร้างนวัตกรรม” ….ได้หรือไม่
….
ต่อมา… ก่อนจะให้นักเรียน “ทำกิจกรรมสะเต็ม”…..
คุณครูควร…”มีอะไร”….ในใจนิดหนึ่งว่า…อยากให้นักเรียน “แก้ปัญหา  หรือ พัฒนากระบวนการ  หรือ สร้างนวัตกรรม” จากสถานการณ์อะไร….ที่เป็นสถานการณ์ใกล้ตัว…ที่นักเรียนคุ้นชิน หรือ ได้พบเห็นบ่อยๆ
……
จากนั้น…ให้นักเรียน “ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับ”   สถานการณ์ใกล้ตัว…นั้น
นักเรียนแต่ละคนอาจมีคำถามต่างกัน  หรือ คล้ายกัน…..
“คำถามเหล่านี้ละครับ….ถ้าคุณครู…นำมาปรับให้ดี…บางคำถาม…นำไปสู่การทำโครงงาน  บางคำถามนำไปสู่การแก้ปัญหา  บางคำถามนำไปสู่การพัฒนากระบวนการ และ  บางคำถามนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  ซึ่งถ้าใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ อย่างมีหลักการ  ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย…และ…มีการกระทำออกมาเป็น “ผลงาน”     นี้…มันเป็น STEM Activity  ชัดๆ ครับ
……
id Line  ของผม คือ 0935194266   เล่าให้ผมฟังเลยครับ
แล้า “เรา”  …จะไปด้วยกัน…ชนิดไม่หลงทางครับ
                  พีรเดช จันทร