วิชาการศึกษา ภาคปฏิบัติ

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน, คุณครู, และ ศึกษานิเทศก์
ช่วงนี้…เป็นช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19 สถานศึกษาต่างๆ ปรับเปลี่ยนการสอน จาก “Face to Face” ในระบบห้องเรียน
มาเป็น “Online Teaching”
… แต่ ก็ว่ากันไป ตามที่เห็นว่า ควรจะทำ…และ ตามกำลังที่สามารถจะทำได้
และ ส่วนใหญ่ ..ก็เห็นเป็นการบรรยาย ผ่านจอคอมพิวเตอร์…
บางท่านก็ …อัดเป็นคลิป…แต่ก็ยังเป็น การบรรยาย อยู่
….เปลี่ยนแปลง วิธีคิด กันดีไหม
ว่า การสอนแบบ Online Teaching ควรจะเป็น กระบวนการ “ฝีกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง” …ของนักเรียน
และ…เป็นการฝึก “การเตรียม Resource ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน” ของคุณครู
ไม่รู้…จะทำอย่างไร
ดู…คลิปนี้ เลยครับ

“การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ”….
ก็…ถามกันมาว่า….เห็น มีแต่พูดกันไป..
อยากรู้ว่า….จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ล่ะ.
จึงจะเสริมสร้าง สมรรถนะ ให้กับนักเรียนได้ …
เอ้า…งั้นก็ดูคลิปนี้…เลย
นอกจากจะเป็น “ฐานสมรรถนะ” แล้ว…ยังเป็น “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก”…เสียด้วย
เรียกว่า…ดูคลิป เดียว….ได้ สอง เด้ง เลยละ

และ  คลิป  ข้างล่างนี้
เกี่ยวกับ “Active Learning” ก็เข้าใจ คลาดเคลื่อน กันมากมาย ทั้งใน เวบไซต์ และ youtube มากกว่า 70% ให้ความหมายว่า ” Active Learning” คือ การให้เด็กได้ “ลงมือทำ”…
ซึ่ง ไม่ถูกต้องตามหลักวิชานะครับ…
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ “นักเรียน Active Learning” ควรทำอย่างไร
ดู…คลิปนี้ เลยครับ

 

และ คลิป ข้างล่างนี้ เป็น คลิป  ”  PLC  ทำอย่างไร…จึงจะได้ผล”  
ดู…เลยครับ…แล้วนำไปประยุกต์…เพื่อพัฒนาตัวท่านเอง

“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”….
ก็เป็นเรื่อง…ที่จะต้องทำความเข้าใจกัน…ให้ชัดเจน…ก่อนที่จะเริ่มใช้จริง ในปี 2565 แต่ ในวงวงของ “ผู้มีอำนาจ” ในการผลักดัน…ก็ยังค่อนข้าง “เงียบ”….
แต่…คุณครู ครับ…
การสอนนักเรียน เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพวกเรา…ไม่ต้องรอให้ใคร มาบอกหรอกครับว่า…ต้องทำอย่างนั้น อย่างนี้…ศึกษาเอง แล้ว หาข้อสรุปที่เป็นตัวของเรา…และ คลิปที่ผมนำเสนอนี้…ก็เป็น แหล่งเรียนรู้…ให้ท่านศึกษา ครับ